Naše nabídka v provozní oblasti:


správa nemovitostí na evropské úrovni     technická evidence domu, bytů, nebytových prostor

     evidence vlastníků bytů a nebytových prostor, sledování změn vlastnictví, evidence nájemců a dalších uživatelů

     zajištění smluvních dodávek médií (elektrická energie pro společné prostory domu, voda, teplo, servis a revize výtahů, společná televizní anténa a další)

     odečty poměrových měřidel vody a tepla, zajištění montáže a výměn měřidel

     pravidelný úklid společných prostor domu, zahradnické práce – údržba zelených ploch předzahrádek

     údržba a opravy domu, bytů a nebytových prostor
Domyservis Praha s.r.o., IČ: 289 58 845, zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155905, e-mail