Logo DomyServis
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
na Evropské Úrovni
Formuláře pro změnu údajů o bytě

Dokumenty k nahlášení změn. Formulář můžete vytisknout a doručit osobně nebo klasickou poštou, případně naskenovaný jako přílohu emailu ( Praha (zavináč) domyservis.eu ). Také můžete údaje uvedené ve formuláři zaslat v jednoduché emailové zprávě, jen, prosíme, uveďte všechny informace.


Základní formulář pro nahlášení změn. Pomocí tohoto formuláře prosíme hlašte změny ve jméně vlastníka, změny kontaktních údajů, změny v počtu osob užívajících byt, a případná přání na úpravu záloh. Pokud dochází pouze ke změně počtu osob v bytě, doporučujeme ponechání záloh na stejné úrovni, nemusíte hradit poplatky za změnu trvalého příkazu.

Nahlášení počtu osob v kalendářním roce. Pomocí tohoto formuláře oznamujete počet osob, užívajících byt v rámci kalendářního roku (pro účely správného provedení vyúčtování služeb).

Předávací protokol při převodu bytu. Pomocí tohoto formuláře můžete oznámit změnu vlastníka bytu, včetně odečtů vodoměrů a měřidel tepla k datu předání bytu. Bez odečtů měřidel není možné provést správné rozdělení vyúčtování mezi původního a nového vlastníka! Doporučujeme, aby předání bytu proběhlo co nejblíže k začátku měsíce, aby nový vlastník vždy hradil měsíční platby za celý měsíc (nedoporučujeme dělit platby mezi původního a nového vlastníka).

Požadavek na změnu SIPO / inkasa přes sběrný účet. Pomocí tohoto formuláře můžete požádat o provedení změn (zřízení, zrušení) inkasa přes SIPO nebo sběrný účet v České spořitelně. Prosíme, berte v úvahu, že změny mohou být provedeny pouze v případě, že je ve Vašem domě tato platební metoda dostupná (dům má uzavřenu smlouvu s Českou poštou nebo Českou spořitelnou na uvedené služby).

Nahlášení samoodečtu ke konci roku. Pokud ve Vašem bytě nebyl proveden řádný odečet měřidel na přelomu roku, můžete k nahlášení stavů použít tento formulář. Je třeba nám ho doručit co nejdříve, aby mohly být odečty zahrnuty do vyúčtování služeb. V případě, že dokument neobdržíme včas, bude na Váš byt pohlíženo jako na byt bez odečtu, s tím vyplývajícími důsledky v podobě výpočtu nákladů pomocí sankční spotřeby.