Logo DomyServis
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
na Evropské Úrovni
Vzorové reporty - Dům Vzor1152

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby. Na této stránce naleznete vzorové dokumenty, které jsou standardní službou pro námi spravované domy, a to každý měsíc.
Všechny dokumenty s reálnými daty jsou chráněny proti neoprávněnému otevření pomocí hesla, které je k dispozici pouze oprávněným osobám (vlastníkům/nájemníkům bytů v domě).
Veškeré údaje v níže uvedených reportech jsou fiktivní a slouží pouze pro informaci o formě našich reportů.


Obratová předvaha (k dispozici je každý měsíc)
Komentář k hospodaření domu (k dispozici je každý měsíc)


Upomínka dlužníka (generována měsíčně, zasílána statutárnímu orgánu, případně po dohodě s ním přímo dlužníkům)
Přehled pohybů na účtě (v pokladně)


Předpis příspěvků na služby a opravy za celý dům (předáván statutárnímu orgánu domu)
Evidenční list bytu (obdrží jednotliví vlastníci před datem platnosti předpisu)
Jestliže vlastník chce platit pomocí SIPO nebo přes sběrný účet, a dům má tyto služby aktivní, provádíme automaticky změnu inkasované částky bez zásahu vlastníka.


Roční vyúčtování služeb (dostávají jednotliví vlastníci pravidelně v zákonných termínech)
Přehled vyúčtování služeb za celý dům (obdrží statutární orgán pro jednoduchý přehled o výsledcích vyúčtování).
Většina vlastníků od nás dostává vyúčtování v průběhu února nebo března následujícího roku, velmi výjimečně v dubnu. Na základě skutečných nákladů dle vyúčtování pak po dohodě s výborem navrhujeme výši záloh na další období.

Protokol o odečtu měřidel (protokoly ulehčující odečty vodoměrů a IRTN, které jsou k dispozici pro statutární orgán, jestliže provádí odečty sám)

Formulář k ověření některých údajů bytu (dokument využívaný k aktualizaci kontakntích údajů na vlastníky)


Rozvaha a výsledovka domu

Upozornění: jedná se pouze o příklad dokumentů, které byly vytvořeny pouze pro Vaší informaci, ale ne pro další použití. Reálně používané dokumenty musí splňovat náležitosti dané platnými zákony České republiky v závislosti na právní formě Vaší společnosti.
V případě, že budete mít zájem o spolupráci, je možné Vám při setkání ukázat reálné dokumenty tak, jak byly vytvořeny pro některé z našich klientů.Domyservis Praha s.r.o., IČ: 289 58 845, zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155905, e-mail